Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.Polityka Cookies
[zamknij]
Biuletyn Informacji Publicznej Urząd Gminy Baligród
  
4-08-2020, Wtorek, 10:46


Jesteś tutaj :: eBIP :: ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
Strona główna Drukuj treść Poleć znajomemu Pomoc

Szukaj przetargu
Data rozpoczęcia przetargu: od: do:
Rozstrzygnięte przetargi Nierozstrzygniete przetargi Archiwalne


Strona:
[1]
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18

 

Baligród, dn. 23.07.2020 r. 

GOPS.271.1.2020.GG

 

ZAPYTANIE OFERTOWE

 

Wójt Gminy Baligród zaprasza do złożenia oferty na  „Dowóz uczniów do Szkoły Podstawowej im. św. Jana Pawła II w Baligrodzie w roku szkolnym 2020/2021 wraz z opieką”

 

I. ZAMAWIAJĄCY

Gmina Baligród

ul. Pl. Wolności13

38-606 Baligród

Strona internetowa http://bip.baligrod.pl

E-mail: gmina@baligrod.pl

Godziny urzędowania: 7:00 do 15:00

 

II. TRYB UDZIELANIA ZAMÓWIENIA

Postępowanie prowadzone jest na podstawie regulaminu udzielania zamówień publicznych, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 EURO.

III. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

  1. Przedmiotem zamówienia jest usługa transportowa polegająca na dowiezieniu i odwiezieniu uczniów do Szkoły Podstawowej im. św. Jana Pawła II w Baligrodzie w okresie od dnia 01.09.2020 r. do 25.06.2021  r. wraz z opieką na trasach:

Przywozy:

Trasa I /autobus nr 1/

07:20- 07:45 -Stężnica PGR- Baligród SP przez: Stęznica PKS, Jabłonki PGR, Kołonice, PKS, Baligród góra, Baligród SP

 

Trasa II /autobus nr 2/

07:30-07:50-  Nowosiółki Pohulanka – Baligród SP przez: Nowosiółki świetlica, Nowosiółki muzeum, Zahoczewie góra, Zahoczewie szkoła, Mchawa przystanek PKS, Baligród SP

 

 

 

 

 

Odwozy

Trasa I /autobus nr 1/

12:25- Baligród SP – Jabłonki PGR przez: Stężnica PGR przez Stężnica PKS, Baligród góra , , Kołonice PKS, Jabłonki PGR, Baligród SP

13:05 – Baligród SP

 

13:20- Baligród SP – Jabłonki PGR przez: Stężnica PGR przez Stężnica PKS, Baligród góra, Bystre osiedle, Kołonice PKS, Jabłonki PGR, Baligród SP

14:00 – Baligród SP

 

15:00- Baligród SP – Jabłonki PGR przez: Stężnica PGR przez Stężnica PKS, Baligród góra, , Kołonice PKS, Jabłonki PGR

 

Trasa II /autobus nr 2/

12:25- Baligród SP - Nowosiółki Pohulanka przez: Mchawa PKS, Zahoczewie szkoła, Zahoczewie góra, Nowosiółki muzeum, Nowosiółki świetlica, Nowosiółki Pohulanka, Baligród SP

12:53- Baligród SP

 

13:20- Baligród SP- Nowosiółki Pohulanka przez: Mchawa PKS, Zahoczewie szkoła, Zahoczewie góra, Nowosiółki muzeum, Nowosiółki świetlica, Nowosiółki Pohulanka, Baligród SP

13:48- Baligród SP

 

15:00- Baligród SP- Nowosiółki Pohulanka przez: Zahoczewie szkoła, Zahoczewie góra, Nowosiółki muzeum, Nowosiółki świetlica, Nowosiółki Pohulanka

 

Ogółem 173 km dziennieData składania ofert:
2020-07-31 14:00:00
Załączniki >>>
Pliki:
Lp. Nazwa RozmiarTyp
1. Zapytanie Ofertowe 2.14 MBPlik PDF
2. Załącznik nr 1 do formularza oferty 62.50 KbPlik DOC
3. Załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego 45.00 KbPlik DOC
4. Załącznik nr 2 do formularza oferty 29.00 KbPlik DOC
Autor: Mariusz Hebda
Data: 2020-07-23 18:00:00
Udostępnił: Mariusz Hebda
Data: 2020-07-23 13:28:16

Rejestr zmian


ZMIANY:
2020-06-10 14:44:07: Dodano plik 20200610 Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania.pdf
2020-03-16 11:39:58: Dodano plik informacja z otwarcia ofert.pdf
Więcej >>>
2020-03-13 13:58:46: Dodano plik Przekrój budynku.pdf
2020-03-11 15:00:05: Dodano plik pytania i odpowiedzi.pdf
2020-03-11 14:58:10: Dodano plik uzupełnienie do projektu.rar
2020-03-06 14:01:23: Dodano plik Modyfikacja treści SIWZ.pdf
2020-03-06 14:00:32: Dodano plik zmienione ogłoszenie.pdf

Postępowanie jest prowadzone w celu udzielenia zamówienia publicznego w trybie „PRZETARG NIEOGRANICZONY” art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, (Dz. U. z 2019 r. Nr poz. 1843 z póź. zm.) zwanej dalej ustawą. Wartość przedmiotu zamówienia nie przekracza kwoty o której mowa w art. 11 ust. 8 ustawy. Postępowanie prowadzone jest w oparciu o zapisy art. 24aa ust. 1 ustawy, Zamawiający najpierw dokona oceny ofert, a następnie zbada, czy wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.

 

 

Przedmiot zamówienia:

 

 

 

1.      Kotłownia:

Projektowana kotłownia ma zastąpić istniejące obecnie źródło ciepła dla budynku Przedszkola,  Urzędu Gminy oraz budynku GOK i Policji, DPS, budynek mieszkalny z częścią usługową, Cerkiew oraz drugi budynek mieszkalny. Projektowane zmiany sposobu zasilania mają na celu obniżenie kosztów ogrzewania. W istniejącym magazynie paliwa przewiduje się likwidację istniejących zbiorników olejowych wraz z armaturą i wydzielenie pomieszczenia na projektowaną kotłownie biomasową, skąd czynnik grzewczy o parametrach 80/60oC będzie transportowany do nowo przyłączonych budynków. W pozostałej części pomieszczenia - magazyn paliwa - przewiduje się zainstalowanie układu opartego na 2 nagarniaczach piórowych zabudowanych w podłodze OSB na poziomie posadzki. Paliwo przekazywane poziomo z nagarniacza do podajnika znośnego poprzez podajnik ślimakowy do pomieszczenia kotłowni zbiornika pośredniego kotła. Jako paliwo podstawowe używane będą zrębki drzewne o wielkości G50 i wilgotności wmax 40%.  Układ załadunku peletu odbywać się będzie poprzez przyłącza pneumatyczne. Na poziomie placu przy pomieszczeniu magazynu opału projektuje się dwa okna załadowcze (cz. Budowlana), gdzie każde okno wyposażone będzie w ślimak wprowadzający o odpowiedniej długości i średnicy.

2.      Sieć:

Przedmiotem opracowania jest budowa ciepłowniczej sieci dystrybucyjnej do budynków na terenie Baligrodu. W każdym z przyłączanych budynków do sieci należy wykonać lub zmodernizować węzły cieplne na potrzeby c.o. i c.w.u. Projektowana trasa ciepłowniczej sieci dystrybucyjnej zlokalizowana jest w miejscowości Baligród na działkach nr ew. 181, 643, 490, 483/4, 1003, 477, 479, 646/3, 478/2, 647/1, 1000/2, 646/1 obręb Baligród, w tym przejście pod drogą wojewódzką relacji Lesko – Cisna W893 w km 19+902 oraz prowadzenie przewodów ciepłowniczych 2x150/315 w pasie drogowym (chodniku) drogi wojewódzkiej relacji Lesko – Cisna W893 od km 19+872 do km 19+902 strona lewa. Przejście pod drogą wojewódzką: Przejście rurociągów pod drogą wojewódzką relacji Lesko – Cisna W893 wykonać bez naruszenia konstrukcji jezdni w sposób zapewniający zachowanie istniejącej stateczności i nośności podłoża i nawierzchnio oraz bez naruszenia podziemnych urządzeń drogi. Montaż rurociągów sieci cieplnej pod korpusem drogi wojewódzkiej należy wykonać metoda przewiertu z zastosowaniem rur osłonowych stalowych zabezpieczonych antykorozyjnie. Rury ochronne zastosować na zasilaniu i powrocie rurociągów sieci cieplnej. Przejście rurociągów w pasie drogowym drogi wojewódzkiej relacji Lesko – Cisna W893 wykonać rozkopem szerokości umożliwiającej ułożenie obok siebie dwóch rur preizolowanych o średnicy zewnętrzne Dn315.

Dane charakterystyczne budynków:

Przedszkole  – 3 286  m3

Urząd Gminy – 966 m3

Budynek GOK  – 2 634  m3

Policja  – 876 m3

Budynek mieszkalno usługowy   – 2 200 m3

Budynek mieszkalny – 2 708 m3

Budynek DPS   – 6 930 m3

Cerkiew   – 3 500 m3

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w złączniku Nr 6.

 

 Data składania ofert:
2020-03-11 09:00:00
Data wpłaty wadium:
2020-03-11 09:00:00
Załączniki >>>
Pliki:
Lp. Nazwa RozmiarTyp
1. SIWZ 6.01 MBPlik PDF
2. Ogłoszenie BZP 414.20 KbPlik PDF
3. Załącznik nr 1 - Formularz ofertowy 107.50 KbPlik DOC
4. Załącznik nr 2 - wzór umowy 205.50 KbPlik DOC
5. Załącznik nr 3 - wykaz robót 498.50 KbPlik DOC
6. Załącznik nr 4 - Wykaz osób 97.50 KbPlik DOC
7. Załącznik nr 5 - oświadczenie o braku powiązań 90.50 KbPlik DOC
8. Załącznik nr 8 - harmonogram 74.30 Kb
9. Załącznik nr 6 - Projekty 12.33 MBPlik RAR
10. Przedmiary 60.82 KbPlik RAR
11. Zmiana ogłoszenia 237.27 KbPlik PDF
12. Modyfikacja treści SIWZ 506.53 KbPlik PDF
13. uzupełnienie do projektu 5.78 MBPlik RAR
14. Odpowiedzi na pytania 1.13 MBPlik PDF
15. Przekrój budynku mieszkalno - handlowego 673.71 KbPlik PDF
16. informacja z otwarcia ofert 371.48 KbPlik PDF
17. Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania 865.37 KbPlik PDF
Autor: Aleksandra Scelina
Data: 2020-02-25 13:00:00
Udostępnił: Aleksandra Scelina
Data: 2020-02-25 13:15:29

Rejestr zmian


ZMIANY:
2020-01-07 09:28:15: Dodano plik Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia usługi leśne.pdf
2020-01-07 08:39:50: Dodano plik informacja o złozonych ofertach las.pdf
Więcej >>>
2019-12-17 09:55:47: Dodano plik informacja o wyborze najkorzytsniejszej oferty.pdf

Przedmiotem zamówienia są usługi bezpośrednio związane z prowadzeniem gospodarki leśnej w Gminie Baligród w roku 2020. Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie prac leśnych z zakresu:

               I.         HODOWLI LASU

1.    Pielęgnacja upraw leśnych: 13,00 ha

              II.        OCHRONY LASU

1.     Zabezpieczenie upraw leśnych: 14,00 ha

             III.         UŻYTKOWANIA LASU

1.    Pozyskanie i zrywka drewna z lasów mienia gminy Baligród w łącznej ilości do 1000 m³

 Data składania ofert:
2019-12-05 09:00:00
Data wpłaty wadium:
2019-12-05 09:00:00
Załączniki >>>
Pliki:
Lp. Nazwa RozmiarTyp
1. Ogłoszenie z BZP 415.76 KbPlik PDF
2. SIWZ 11.53 MBPlik PDF
3. Załącznik nr 1 41.00 KbPlik DOC
4. Załącznik nr 2 106.00 KbPlik DOC
5. Załącznik nr 3 33.00 KbPlik DOC
6. Załącznik nr 4 36.00 KbPlik DOC
7. Załącznik nr 5 38.50 KbPlik DOC
8. Załącznik nr 6 39.50 KbPlik DOC
9. Załącznik nr 7 35.50 KbPlik DOC
10. Załącznik nr 8 34.50 KbPlik DOC
11. Załącznik nr 9 15.02 Kb
12. informacja o wyborze oferty 346.54 KbPlik PDF
13. informacja o złożonych ofertach 240.31 KbPlik PDF
14. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia nr 510001318-N-2020 318.80 KbPlik PDF
Autor: Aleksandra Scelina
Data: 2019-11-27 08:00:00
Udostępnił: Aleksandra Scelina
Data: 2019-11-27 10:42:52

Rejestr zmian


ZMIANY:
2020-01-07 08:30:07: Dodano plik Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia.pdf
2019-12-19 13:27:26: Dodano plik zawiadomienie o wyborze najkorzytsniejszej odpady oferty.pdf
Więcej >>>
2019-12-03 12:41:41: Dodano plik informacja o złożonych ofertach.pdf

Przedmiotem zamówienia jest usługa odbioru odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady, położonych na obszarze Gminy Baligród, zbieranych przez nich zgodnie z zapisami Regulaminu utrzymania czystości i porządku  na terenie Gminy Baligród oraz ich zagospodarowanie – zgodnie z uchwałą rady Gminy Baligród w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu gminy Baligród i zagospodarowaniu tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właścicieli nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

 Data składania ofert:
2019-12-03 11:00:00
Data wpłaty wadium:
2019-12-03 11:00:00
Załączniki >>>
Pliki:
Lp. Nazwa RozmiarTyp
1. Ogłoszenie BZP 431.49 KbPlik PDF
2. SIWZ 9.61 MBPlik PDF
3. Załącznik nr 1 45.00 KbPlik DOC
4. Załącznik nr 2 19.04 Kb
5. Załącznik nr 3 21.60 Kb
6. Załącznik nr 4 15.05 Kb
7. Załącznik nr 5 146.50 KbPlik DOC
8. Załącznik nr 6 32.00 KbPlik DOC
9. Informacja o złożonych ofertach 367.73 KbPlik PDF
10. informacja o wyborze oferty 424.16 KbPlik PDF
11. Ogłoszenie o udzieleniu zamowienia nr 510001187-N-2020 334.51 KbPlik PDF
Autor: Aleksandra Scelina
Data: 2019-11-25 08:00:00
Udostępnił: Aleksandra Scelina
Data: 2019-11-25 10:06:20

Rejestr zmian


ZMIANY:
2020-02-06 10:32:46: Dodano plik ogłoszenie o udzieleniu zamówienia.pdf
2020-01-07 14:11:56: Dodano plik informacja o wyborze oferty dps.pdf
Więcej >>>
2019-12-09 11:13:03: Dodano plik informacja o złozonych ofertach dps.pdf
2019-12-05 14:56:42: Dodano plik mod.pdf
2019-12-05 14:45:13: Dodano plik interpretacja VAT.pdf
2019-12-02 14:12:49: Dodano plik zmiana ogloszenia.pdf
2019-12-02 14:04:10: Dodano plik modyfikacja treści siwz.pdf
2019-11-28 08:13:25: Dodano plik Załącznik nr 11 Wykonawczy 01-W2 RZUT PARTERU.pdf
2019-11-28 08:12:07: Dodano plik pytania do postępowania IX.271.4.2019.pdf
2019-11-26 12:16:49: Dodano plik opis techniczny do projektu wykonawczego.pdf
2019-11-25 07:55:17: Dodano plik Przedmiar - Przebudowa lini kablowej.zip
2019-11-20 09:21:33: Dodano plik plytkaprzylaczaDPS.zip
2019-11-20 09:20:52: Dodano plik DPSinstal.c.o.zip
2019-11-19 08:53:01: Dodano plik DPSwoda.rar
2019-11-19 08:51:37: Dodano plik wentylacja.rar
2019-11-19 08:49:01: Usunięto plik wentylacja.zip
2019-11-19 08:48:54: Usunięto plik DPSwoda.zip
2019-11-19 08:48:45: Usunięto plik cz. sanitarna.rar
2019-11-19 08:42:40: Dodano plik wentylacja.zip
2019-11-19 08:41:03: Dodano plik DPSwoda.zip
2019-11-19 08:39:55: Dodano plik cz. sanitarna.rar
2019-11-19 08:37:17: Usunięto plik cz. sanitarna.rar
2019-11-19 08:37:01: Usunięto plik cz. sanitarna.zip
2019-11-19 08:35:25: Dodano plik cz. sanitarna.rar
2019-11-19 08:32:51: Dodano plik cz. sanitarna.zip
2019-11-19 08:29:15: Usunięto plik cz. sanitarna.rar
2019-11-19 08:26:27: Dodano plik cz. sanitarna.rar
2019-11-19 08:24:02: Usunięto plik cz. sanitarna.rar
2019-11-19 08:11:14: Dodano plik cz. sanitarna.rar
2019-11-19 08:08:43: Usunięto plik cz. sanitarna.rar

Postępowanie jest prowadzone w celu udzielenia zamówienia publicznego w trybie „PRZETARG NIEOGRANICZONY” art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, (Dz. U. z 2019 r. Nr poz. 1843 z póź. zm.) zwanej dalej ustawą. Wartość przedmiotu zamówienia nie przekracza kwoty o której mowa w art. 11 ust. 8 ustawy.

Postępowanie prowadzone jest w oparciu o zapisy art. 24aa ust. 1 ustawy, Zamawiający najpierw dokona oceny ofert, a następnie zbada, czy wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.

 

Przedmiotem inwestycji jest przebudowa i rozbudowa istniejącego budynku dawnej szkoły oraz zmiana sposobu użytkowania na Dom Pomocy Społecznej w Baligrodzie(gmina Baligród, powiat leski, woj. Podkarpackie); rozbiórka budynku gospodarczego, budowa zjazdu publicznego z drogi gminnej, parkingu oraz niezbędnej infrastruktury towarzyszącej.Data składania ofert:
2019-12-03 09:00:00
Data wpłaty wadium:
2019-12-03 09:00:00
Załączniki >>>
Pliki:
Lp. Nazwa RozmiarTyp
1. SIWZ 7.24 MBPlik PDF
2. Ogłoszenie w Biuletynie 2.34 MBPlik PDF
3. Formularz 78.50 KbPlik DOC
4. Załącznik nr 1a 33.50 KbPlik DOC
5. Załącznik nr 2 21.26 Kb
6. Załącznik nr 3 20.85 Kb
7. Załącznik nr 4 22.93 Kb
8. Załącznik nr 5 32.00 KbPlik DOC
9. Załącznik nr 6 80.50 KbPlik DOC
10. Załącznik nr 7 44.30 Kb
11. Załącznik nr 8 80.00 KbPlik DOC
12. Załącznik nr 9 2.00 MBPlik RAR
13. Załącznik nr 74.50 KbPlik DOC
14. Załącznik nr 12 47.00 KbPlik XLS
15. Załącznik nr 10 - część konstrukcyjna 8.81 MBPlik RAR
16. Załącznik nr 10 - część elektryczna 4.31 MBPlik RAR
17. Załącznik nr 10 część architektoniczna część nr 1 7.97 MBPlik ZIP
18. Załącznik nr 10 część architektoniczna część nr 2 7.40 MBPlik RAR
19. Załącznik nr 10 - część sanitarna nr 1 5.93 MBPlik RAR
20. Załącznik nr 10 - część sanitarna nr 2 1.41 MBPlik RAR
21. Załącznik nr 10 - cz. sanitarna nr 3 1.87 MBPlik ZIP
22. Załącznik nr 10 - cz. sanitarna nr 4 1.05 MBPlik ZIP
23. Przedmiar - Przebudowa linii kablowej 30.72 KbPlik ZIP
24. Opis techniczny do projektu wykonawczego wewnętrznych instalacji 3.95 MBPlik PDF
25. Pytania i odpowiedzi 262.93 KbPlik PDF
26. Załącznik nr 11 1.11 MBPlik PDF
27. Modyfikacja do treści SIWZ 305.86 KbPlik PDF
28. Zmiana ogłoszenia 237.07 KbPlik PDF
29. Interpretacja VAT 285.62 KbPlik PDF
30. Modyfikacja - wyjaśnienie 224.83 KbPlik PDF
31. Informacja o złozonych ofertach 372.86 KbPlik PDF
32. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty 523.47 KbPlik PDF
33. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia 319.96 KbPlik PDF
Autor: Aleksandra Scelina
Data: 2019-11-18 08:00:00
Udostępnił: Aleksandra Scelina
Data: 2019-11-18 14:28:34

Rejestr zmian


ZMIANY:
2019-11-12 14:02:28: Dodano plik ogłoszenie o udzieleniu zamówienia.pdf
2019-10-07 09:33:44: Dodano plik Sskan19100710040.pdf
Więcej >>>
2019-10-07 09:33:20: Usunięto plik Informacja o złożonych ofertach.doc
2019-10-07 09:33:06: Dodano plik Informacja o złożonych ofertach.doc
2019-10-04 14:27:28: Dodano plik II Formularz cenowy.docx

Przedmiotem zamówienia są usługi pod nazwą: „Świadczenie usług przy zimowym utrzymaniu dróg administrowanych przez Wójta Gminy Baligród w sezonach 2019/2020, 2020-2021", 

 

Wspólny kod

CPV 90.62.00.00-9 usługi odśnieżania;     

90.63.00.00-2 usługi usuwania oblodzeń

Przewidywana liczba kursów: 40 w tym 15 kursów tylko

odśnieżanie, 20 kursów odśnieżanie z posypywaniem, 5 kursów

tylko posypywanie bez odśnieżania w jednym sezonie

 

Cena za 1km utrzymanej drogi obejmuje;

 a)      odśnieżenie całej szerokości jezdni niezależnie od ilości niezbędnych przejazdów aby  zapewnić odpowiednią przejezdność;

b)    posypanie materiałem uszorstniającym całej długości drogi

   

Materiały do posypywania Wykonawca zapewni we własnym zakresie.  Szczegółowy wykaz dróg do zimowego utrzymania stanowi załącznik Nr 7.

Czas odśnieżania każdego z Rejonów nie może przekraczać 12h.

 Data składania ofert:
2019-10-07 08:00:00
Załączniki >>>
Pliki:
Lp. Nazwa RozmiarTyp
1. SIWZ 8.11 MBPlik PDF
2. Ogłoszenie BZP 3.17 MBPlik PDF
3. Formularz ofertowy 18.50 Kb
4. Formularz cenowy 14.91 Kb
5. szczegółowe specyfikacje techniczne 20.23 Kb
6. Zasady odśnieżania i usuwania gołoledzi 16.03 Kb
7. Wzór umowy 26.16 Kb
8. Załącznik nr 1 19.58 Kb
9. Załacznik nr 2 17.10 Kb
10. Załącznik nr 3 15.89 Kb
11. Załącznik nr 4 18.13 Kb
12. Załącznik nr 5 16.76 Kb
13. Załącznik nr 6 14.23 Kb
14. Załącznik nr 7 61.00 KbPlik XLS
15. Nowy formularz cenowy 14.97 Kb
16. informacja o złozonych ofertach 259.84 KbPlik PDF
17. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia 950.54 KbPlik PDF
Autor: Aleksandra Scelina
Data: 2019-09-30 11:30:00
Udostępnił: Aleksandra Scelina
Data: 2019-09-30 11:20:28
Modyfikował(a): Aleksandra Scelina
Data: 2019-10-04 14:29:08

Rejestr zmian


ZMIANY:
2019-08-23 13:15:28: Dodano plik informacja dowóz.pdf
2019-08-21 09:40:16: Dodano plik inf o zlozonych ofertach.pdf
Więcej >>>
2019-08-20 11:10:42: Dodano plik sprostowanie omyłki pisarskiej.pdf
2019-08-13 11:41:28: Dodano plik Zalacznik_nr_2_do_formularza_oferty.doc
2019-08-13 11:41:18: Dodano plik Zalacznik_nr_1_do_Zapytania_ofertowego.doc
2019-08-13 11:41:07: Dodano plik Zalacznik_nr_1_do_formularza_oferty.doc
2019-08-13 11:40:53: Dodano plik zapytanie ofertowe.pdf

                                  

IX.271a.6.2019                                                       Baligród, dn. 12.08.2019 r.                                                                                                           

ZAPYTANIE OFERTOWE

 

            Wójt Gminy Baligród zaprasza do złożenia oferty na  „Dowóz uczniów do Szkoły Podstawowej im. św. Jana Pawła II w Baligrodzie w roku szkolnym 2019/2020 wraz z opieką”

 

I. ZAMAWIAJĄCY

Gmina Baligród

ul. Pl. Wolności13

38-606 Baligród

Strona internetowa http://bip.baligrod.pl

E-mail: gmina@baligrod.pl

Godziny urzędowania: 7:00 do 15:00

 

II. TRYB UDZIELANIA ZAMÓWIENIA

Postępowanie prowadzone jest na podstawie regulaminu udzielania zamówień publicznych, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 EURO.

III. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

  1. Przedmiotem zamówienia jest usługa transportowa polegająca na dowiezieniu                            i odwiezieniu uczniów do Szkoły Podstawowej im. św. Jana Pawła II                                    w Baligrodzie w okresie od dnia 02.09.2019 r. do 26.06.2020  r. wraz z opieką                 na trasach:

Przywozy:

Trasa I /autobus nr 1/

07:20- 07:45 -Stężnica PGR- Baligród SP przez: Stęznica PKS, Bystre osiedle, Jabłonki PGR, Kołonice, Baligród góra, Baligród SP 

Trasa II /autobus nr 2/

07:30-07:50-  Nowosiółki Pohulanka – Baligród SP przez: Nowosiółki świetlica, Nowosiółki muzeum, Zahoczewie góra, Zahoczewie szkoła, Baligród SP

Odwozy

Trasa I /autobus nr 1/

12:25- Baligród SP – Jabłonki PGR przez: Stężnica PGR przez Stężnica PKS, Baligród góra , Bystre osiedle, Kołonice, Jabłonki PGR, Baligród SP

13:05 – Baligród SP

 13:20- Baligród SP – Jabłonki PGR przez: Stężnica PGR przez Stężnica PKS, Baligród góra, Bystre osiedle, Kołonice, Jabłonki PGR, Baligród SP

14:00 – Baligród SP

 15:00- Baligród SP – Jabłonki PGR przez: Stężnica PGR przez Stężnica PKS, Baligród góra, Bystre osiedle, Kołonice, Jabłonki PGR

 Trasa II /autobus nr 2/

12:25- Baligród SP-Nowosiółki Pohulanka przez: Zahoczewie szkoła, Zahoczewie góra, Nowosiółki muzeum, Nowosiółki świetlica, Nowosiółki Pohulanka, Baligród SP

12:53- Baligród SP

 13:20- Baligród SP-Nowosiółki Pohulanka przez: Zahoczewie szkoła, Zahoczewie góra, Nowosiółki muzeum, Nowosiółki świetlica, Nowosiółki Pohulanka, Baligród SP

13:48- Baligród SP

15:00- Baligród SP-Nowosiółki Pohulanka przez: Zahoczewie szkoła, Zahoczewie góra, Nowosiółki muzeum, Nowosiółki świetlica, Nowosiółki Pohulanka

Ogółem 173 km dziennieData składania ofert:
2019-08-20 15:00:00
Załączniki >>>
Pliki:
Lp. Nazwa RozmiarTyp
1. zapytanie ofertowe 2.09 MBPlik PDF
2. Zalacznik_nr_1_do_formularza_oferty 61.50 KbPlik DOC
3. Zalacznik_nr_1_do_Zapytania_ofertowego 43.00 KbPlik DOC
4. Zalacznik_nr_2_do_formularza_oferty 24.50 KbPlik DOC
5. Sprostowanie omyłki pisarskiej 257.37 KbPlik PDF
6. Informacja o złozonych ofertach 247.71 KbPlik PDF
7. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty 245.97 KbPlik PDF
Autor: Seweryn Kulasa
Data: 2019-08-12 08:00:00
Udostępnił: Seweryn Kulasa
Data: 2019-08-13 11:40:25
Modyfikował(a): Aleksandra Scelina
Data: 2019-08-23 13:15:28

Rejestr zmian


ZMIANY:
2019-09-09 13:55:17: Dodano plik informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty inspektor.pdf
2019-08-05 13:38:28: Dodano plik informacja inspektor.pdf
Więcej >>>
2019-08-01 12:32:23: Dodano plik pytania inspektor.pdf
2019-07-29 00:00:00: Zmiana numeracji  załączników oraz zmiana terminu składania ofert.  
2019-07-26 14:08:26: Usunięto plik zapytanie ofertowe.pdf
2019-07-26 14:07:55: Dodano plik Zał. nr 1f. Opis techniczny - kotły na pelet.pdf
2019-07-26 14:07:36: Dodano plik Zał. nr 1e. Opis techniczny - pompy ciepła.pdf
2019-07-26 14:07:17: Dodano plik Zał. nr 1d. Opis techniczny - instalacje fotowoltaiczne.pdf
2019-07-26 14:06:58: Dodano plik Zał. nr 1c. Opis techniczny - kolektory słoneczne próżniowe.pdf
2019-07-26 14:06:34: Dodano plik Zał. nr 1b. Opis techniczny - kolektory słoneczne płaskie.pdf
2019-07-26 14:06:14: Dodano plik Zał. nr 1a. Zestawienie poszczególnych rodzajów instalacji.pdf
2019-07-26 14:06:07: Dodano plik zapytanie ofertowe.pdf
2019-07-26 14:05:51: Dodano plik zapytanie ofertowe.pdf
2019-07-26 14:04:53: Dodano plik ogłoszenie o wszczęciu.pdf
2019-07-26 14:04:22: utworzono dokument

Pełnienie kompleksowego nadzoru inwestorskiego podczas realizacji projektu polegającego na dostawie i montażu instalacji kolektorów słonecznych, ogniw fotowoltaicznych, pomp ciepła oraz kotłów na pellet w gospodarstwach domowych na terenie Gminy Baligród.

 

 

. NAZWA ZADANIA:

 

Pełnienie kompleksowego nadzoru inwestorskiego podczas realizacji projektu polegającego na dostawie i montażu instalacji kolektorów słonecznych, ogniw fotowoltaicznych, pomp ciepła oraz kotłów na pelet w gospodarstwach domowych na terenie Gminy Baligród.

 

Niniejsze postępowanie dotyczy realizacji zadania w ramach projektu pn. „Montaż kolektorów słonecznych, ogniw fotowoltaicznych, pomp ciepła oraz kotłów na pelet w gospodarstwach domowych na terenie Gmin: Baligród i Wojaszówka” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi priorytetowej III. Czysta energia, Działania 3.1 Rozwój OZE Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, numer naboru: RPPK.03.01.00-IZ-00-18-001/16.Data składania ofert:
2019-08-02 10:00:00
Załączniki >>>
Pliki:
Lp. Nazwa RozmiarTyp
1. Ogłoszenie o wszczęciu 867.09 KbPlik PDF
2. Zapytanie ofertowe 6.32 MBPlik PDF
3. Zał. nr 1a. Zestawienie poszczególnych rodzajów instalacji 784.73 KbPlik PDF
4. Zał. nr 1b. Opis techniczny - kolektory słoneczne płaskie 1.63 MBPlik PDF
5. Zał. nr 1c. Opis techniczny - kolektory słoneczne próżniowe 1.56 MBPlik PDF
6. Zał. nr 1d. Opis techniczny - instalacje fotowoltaiczne 1.37 MBPlik PDF
7. Zał. nr 1e. Opis techniczny - pompy ciepła 1.26 MBPlik PDF
8. Zał. nr 1f. Opis techniczny - kotły na pelet 1.75 MBPlik PDF
9. Zmiana zapytania ofertowego 6.40 MBPlik PDF
10. Odpowiedzi na zadane pytania 488.66 KbPlik PDF
11. Informacja o złożonych ofertach 323.99 KbPlik PDF
12. Informacja o wyborze najkorzytsniejszej oferty 308.44 KbPlik PDF
Autor: Seweryn Kulasa
Data: 2019-07-26 08:00:00
Udostępnił: Seweryn Kulasa
Data: 2019-07-26 14:04:22
Modyfikował(a): Aleksandra Scelina
Data: 2019-09-09 13:55:17

Rejestr zmian


ZMIANY:
2019-07-19 09:33:37: Dodano plik Żerdenka_38.pdf - przedmiar.docx
2019-07-19 09:33:17: Dodano plik Sskan19071909530.pdf
Więcej >>>
2019-07-19 09:32:58: Dodano plik Umowa Nr.doc
2019-07-19 09:32:38: Dodano plik oferta.docx
2019-07-19 09:32:26: Dodano plik Cisowiec_151.pdf - przedmiar.docx

ZAPYTANIE OFERTOWE

Dla zamówienia publicznego o wartości nieprzekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty określonej w art. 4 pkt 8 ustawy Prawo zamówień publicznych.

 

Zamawiający:

zaprasza do złożenia ofert na:

Modernizacje dróg dojazdowych do pól:

1.  Żerdenka dz. nr 38 w km 0+000 - 0+200, 200 mb,

2.  Cisowiec dz. nr 151 w km 0+000 - 0+230, 230 mb, etap I.

 

3.  Opis przedmiotu zamówienia

Wykonanie modernizacji dróg dojazdowych do pół i lasów, zgodnie z załączonym przedmiarem.

4.      Termin realizacji zamówienia:

05.08.2019r. – 30.09.2019r.

5.      Okres gwarancji:

36 miesięcy

6.  Kryteria brane pod uwagę przy ocenie ofert:

100% cena

7.  Sposób przygotowania oferty:

Ofertę należy: złożyć w formie pisemnej  na Formularzu Oferty oraz kosztorysie ofertowym, w siedzibie Zamawiającego, pokój nr: 1 Sekretariat, do dnia 05.08.2019r.  do godz. 9.00 w kopercie zaadresowanej na Zamawiającego i opatrzonej napisem:

Modernizacje dróg dojazdowych do pól: Żerdenka dz. nr 38 w km 0+000 - 0+200, 200 mb,

Cisowiec dz. nr 151 w km 0+000 - 0+230, 230 mb, etap I.

 

1.      Miejsce i termin złożenia oferty UG Baligród, ul. Plac Wolności 13, 38-606 Baligród.

2.      Termin otwarcia ofert 05.08.2019r. godzina 9 00

3.  Osoba upoważniona do kontaktu z wykonawcami Krzysztof Tokarz

4.      Sposób przygotowania oferty: ofertę należy sporządzić w formie pisemnej, w języku polskim.Data składania ofert:
2019-08-05 09:00:00
Załączniki >>>
Pliki:
Lp. Nazwa RozmiarTyp
1. Cisowiec_151.pdf - przedmiar 18.34 Kb
2. Oferta 14.33 Kb
3. Umowa 70.50 KbPlik DOC
4. Zapytanie 268.46 KbPlik PDF
5. Żerdenka - przedmiar 18.34 Kb
Autor: Seweryn Kulasa
Data: 2019-07-19 08:00:00
Udostępnił: Seweryn Kulasa
Data: 2019-07-19 09:32:06
Modyfikował(a): Seweryn Kulasa
Data: 2019-07-19 09:33:37

Rejestr zmian


ZMIANY:
2019-08-19 08:16:49: Dodano plik 2019-OJS157-387596-pl.pdf
2019-07-26 13:16:09: Dodano plik informacja.pdf
Więcej >>>
2019-07-10 13:31:34: Dodano plik Informacja z otwarcia ofert.pdf
2019-07-10 13:31:11: Usunięto plik Informacja z otwarcia ofert.pdf
2019-07-10 13:30:54: Usunięto plik Informacja z otwarcia ofert.pdf
2019-07-10 13:25:46: Dodano plik Informacja z otwarcia ofert.pdf
2019-07-10 13:02:11: Dodano plik Informacja z otwarcia ofert.pdf
2019-07-10 12:07:55: Usunięto plik informacja o zlozonych ofertac.pdf
2019-07-10 11:20:04: Usunięto plik informacja o ofertach.pdf
2019-07-10 11:18:52: Dodano plik informacja o ofertach.pdf
2019-07-10 00:00:00: Dodano plik informacja o zlozonych ofertach.pdf
2019-07-01 09:14:45: Dodano plik 2019-OJS122-298336-pl.pdf
2019-06-28 08:46:42: Dodano plik odpowiedzi na wszytskie zadane pytania.pdf
2019-06-24 12:07:10: Dodano plik WysyłkaZmianyOgłoszenia.pdf
2019-06-24 12:06:04: Dodano plik Zmiany do siwz.pdf
2019-06-19 17:56:40: Dodano plik Odpowiedzi na pytania - wszystkie.pdf
2019-05-22 14:16:24: Dodano plik KluczPub_Oferta_PostepowanieID_6c7dd4a0-cc2c-4d81-a5d5-bffd9497306b.asc

Przedmiotem postępowania i zamówienia jest wyłonienie Wykonawcy w zakresie dostawy i montażu instalacji fabrycznie nowych urządzeń oraz wykonanie i wdrożenie Systemu Zarządzania Energią pochodzącą z Odnawialnych Źródeł Energii, dla mieszkańców Gminy Baligród.

Zamówienie będzie realizowane w ramach projektu współfinansowanego przez Unię Europejską pn.: „Montaż kolektorów słonecznych, ogniw fotowoltaicznych, pomp ciepła oraz kotłów na pelet w gospodarstwach domowych na terenie Gmin: Baligród i Wojaszówka” w ramach Osi priorytetowej III. Czysta energia, Działania 3.1 Rozwój OZE, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, numer naboru: RPPK.03.01.00-IZ-00-18-001/16.

 

Przedmiot zamówienia obejmuje w szczególności dostawę i montaż instalacji fabrycznie nowych urządzeń, tj. kolektorów słonecznych płaskich (64 instalacje), kolektorów słonecznych próżniowych (86 instalacji), paneli fotowoltaicznych (125 instalacji), pomp ciepła (77 instalacji), kotłów klasy 5 na biomasę (13 instalacji) na terenie gminy Baligród, powiat leski, województwo podkarpackie oraz wykonanie i wdrożenie Systemu Zarządzania Energią pochodzącą z Odnawialnych Źródeł Energii (dalej w skrócie OZE) dla 10% instalacji.Data składania ofert:
2019-06-26 10:00:00
Data wpłaty wadium:
2019-06-26 10:00:00
Załączniki >>>
Pliki:
Lp. Nazwa RozmiarTyp
1. SIWZ 12.28 MBPlik PDF
2. Ogłoszenie w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej 144.65 KbPlik PDF
3. Załącznik nr 1a 79.35 Kb
4. Załącznik nr 1b 1.49 MBPlik PDF
5. Załacznik nr 1c 1.55 MBPlik PDF
6. Załącznik nr 1d 1.25 MBPlik PDF
7. Załącznik nr 1e 1.26 MBPlik PDF
8. Załącznik nr 1f 1.67 MBPlik PDF
9. Załącznik nr 2 84.62 Kb
10. Załącznik nr 3 77.61 Kb
11. Załącznik nr 4 75.80 Kb
12. Załącznik nr 5 740.35 KbPlik PDF
13. Załącznik nr 6 76.09 Kb
14. Załącznik nr 7 1.13 MBPlik PDF
15. JEDZ 88.98 KbPlik PDF
16. JEDZ_XML 149.61 Kb
17. Klucz 700.00 B
18. Pytania i odpowiedzi do SIWZ 3.64 MBPlik PDF
19. Modyfikacja do treści SIWZ 324.13 KbPlik PDF
20. Zmiana ogłoszenia 73.79 KbPlik PDF
21. Zbiorcze zestawienie odpowiedzi 7.02 MBPlik PDF
22. Opublikowane ogłoszenie 70.20 KbPlik PDF
23. Informacja z otwarcia ofert 395.87 KbPlik PDF
24. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty 1004.77 KbPlik PDF
25. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia 124.14 KbPlik PDF
Autor: Aleksandra Scelina
Data: 2019-05-22 14:00:00
Udostępnił: Aleksandra Scelina
Data: 2019-05-22 14:12:43
Modyfikował(a): Aleksandra Scelina
Data: 2019-06-24 13:00:17

Rejestr zmian


Strona:
[1]
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18

Urząd Gminy Baligród
ul. Plac Wolności 13
38-606 Baligród
tel. 013 468 40-77
fax. 013 468 44-08
gmina@baligrod.pl
www.baligrod.pl